Hoe wij de aarde opwarmen

Verstoring van broeikasgassen

De opwarming van de aarde wordt onder andere veroorzaakt door verbranding van fossiele grondstoffen zoals gas, olie en kolen. Wij verstoren met verbranding de natuurlijke balans tussen broeikasgassen.
Het KNMI publiceert: Verreweg de meest dominante factor in de opwarming is het effect van broeikasgassen. De toename van broeikasgassen is veroorzaakt door menselijke activiteiten zoals de verbranding van fossiele brandstoffen. Vanuit de natuurkunde is bekend dat broeikasgassen de aarde doen opwarmen. De wereldwijde temperatuurstijging van 1 graad sinds de tweede helft van de negentiende eeuw is volledig (0,8 tot 1,2 graden) toe te schrijven aan de menselijke activiteiten. Dat concludeert het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) op basis van vele studies. De bijdrage van natuurlijke factoren aan de opwarming over deze gehele periode is verwaarloosbaar klein. Die invloed is er wel in kortere periodes, maar spelen geen belangrijke rol in de langetermijnopwarming (over 150 jaar gekeken).”   Meer informatie van het KNMI over het klimaat kunt u hier lezen.

Uw ecologische voetafdruk

Met onze verbranding van fossiele grondstoffen produceren wij broeikasgassen en het is de vraag of de aarde in staat is deze uitstoot jaarlijks te verwerken om balans tussen broeikasgassen in stand te houden. Wilt u een indicatie hebben van uw bijdrage aan balans? Dat kan door uw ecologische voetafdruk te meten. Het resultaat laat ook zien op welk moment in een jaar u de balans hebt bereikt en hoe u in de periode daarna de balans verstoort. Durft u het aan? Bereken hier uw voetafdruk.